Gids portfolio voor aios 2e jaar

Inleiding

Leeswijzer

In deze gids vind je een tijdschema voor het tweede jaar. Per stage wordt aangegeven wat er van je wordt verwacht om je e-portfolio actueel te houden. De verschillende periodes met de vereiste acties zie je terug in de inhoudsopgave in de linkerkolom. Op de pagina Toets- en beoordelingsmomenten en documenten staat de informatie uit deze gids schematisch samengevat. Verder is het stroomschema handig voor de handelingen rondom het tussenbeoordelings- en het eindgesprek.

In deze gids staan niet alle handelingen gedetailleerd beschreven. Op de landelijke supportsite staan  instructies voor het technisch werken met het e-portfoliosysteem.

Met behulp van deze informatie gaan we ervan uit dat je zelf vooraf het portfolio kunt inrichten voor de tweedejaars stages én gedurende de stages de benodigde handelingen kunt uitvoeren. Er zijn in het 2e jaar geen uitlegsessies meer met de portfolio-beheerder. Wel blijft zij natuurlijk beschikbaar voor vragen.

Af en toe zul je in deze gids verwijzingen zien naar de Gids van het 1e jaar, waarin filmpjes of instructies staan voor bepaalde handelingen die je ook in het 2e jaar weer uitvoert.

Laat het ons weten als je voor bepaalde onderdelen ook graag een instructievideo zou willen zien:

portfolio@umcutrecht.nl

Het digitaal portfolio is ingericht op basis van de regels en richtlijnen uit het Landelijk Protocol Toetsing en Beoordeling, het bijbehorende toetsplan en de Richtlijn Portfolio voor de Huisartsopleiding van de werkgroep NijMaas

Meer informatie: