Gids portfolio voor aios 3e jaars

Inleiding

De meeste derdejaars zullen ervaren e-portfolio gebruikers zijn. Het 3e jaar lijkt qua werkwijze het meest op het 1e jaar.

Nota bene: Heb je als derdejaars medio 2018 of later een account gekregen, dan zul je één dossier zien en niet een zgn. Beoordelingsdossier èn een Ontwikkelingsdossier.

Leeswijzer

In deze gids vind je een tijdschema voor het derde jaar. Per periode wordt aangegeven wat er van je wordt verwacht om je e-portfolio actueel te houden. De verschillende periodes met de vereiste acties zie je terug in de inhoudsopgave in de linkerkolom. Op de pagina Toets- en beoordelingsmomenten en documenten staat de informatie uit deze gids schematisch samengevat.

De pagina's in de gids zijn vaak onderverdeeld in tabbladen. Zo zie je op deze pagina o.a. het tabblad Achtergrond. Op dit tabblad Achtergrond vind je verschillende documenten over de regels en de onderwijskundige visie m.b.t. het e-portfolio. In de tabs vind je ook vaak handige filmpjes. 

In deze gids staan niet alle handelingen gedetailleerd beschreven. Op de landelijke supportsite staan  instructies voor het technisch werken met het e-portfoliosysteem.

We zullen de instructies over het e-portfolio zoveel mogelijk ondersteunen met korte video's.

Laat het ons weten als je voor bepaalde onderdelen ook graag een instructievideo zou willen zien.

eportfolio@huisartsopleidingutrecht.nl

Het digitaal portfolio is ingericht op basis van de regels en richtlijnen uit het Landelijk Protocol Toetsing en Beoordeling, het bijbehorende toetsplan en de Richtlijn Portfolio voor de Huisartsopleiding van de werkgroep NijMaas

Meer informatie:

De ComBel is de beoordelingslijst over je competenties die door docenten, opleiders en jezelf wordt ingevuld.