Gids portfolio voor aios 1e jaar

Inleiding

portfolio

Tijdens de introductieperiode heb je een start gemaakt met je eigen portfolio. Log hier in op je e-portfolio. (Je gebruikersnaam krijg je bij start van de opleiding per mail toegezonden; het wachtwoord kun je zelf instellen.)

Jij bent eigenaar van je portfolio. Je verleent toegang tot je portfolio aan je opleider en docenten.

Er wordt van je verwacht dat je je portfolio vult en bijhoudt en dat je tijdig de toets- en beoordelingsprocessen die via je portfolio lopen, opstart. Om je daarbij te ondersteunen staat in deze gids overzichtelijk beschreven wanneer je wat moet doen. 

Leeswijzer

In deze gids vind je een tijdschema voor het eerste jaar. Per periode wordt aangegeven wat er van je wordt verwacht om je e-portfolio actueel te houden. De verschillende periodes met de vereiste acties zie je terug in de inhoudsopgave in de linkerkolom. Op de pagina Toets- en beoordelingsmomenten en documenten staat de informatie uit deze gids schematisch samengevat.

De pagina's in de gids zijn vaak onderverdeeld in tabbladen. Zo zie je op deze pagina o.a. het tabblad Achtergrond. Op dit tabblad Achtergrond vind je verschillende documenten over de regels en de onderwijskundige visie m.b.t. het e-portfolio. In de tabs vind je ook vaak handige filmpjes. 

In deze gids staan niet alle handelingen gedetailleerd beschreven. Op de landelijke supportsite staan instructies voor het technisch werken met het e-portfoliosysteem.

We zullen de instructies over het e-portfolio zoveel mogelijk ondersteunen met korte video's.

Laat het ons weten als je voor bepaalde onderdelen ook graag een instructievideo zou willen zien.

portfolio@umcutrecht.nl

Het digitaal portfolio is ingericht op basis van de regels en richtlijnen uit het Landelijk Protocol Toetsing en Beoordeling, het bijbehorende toetsplan en de Richtlijn Portfolio voor de Huisartsopleiding van de werkgroep NijMaas

Meer informatie:

De ComBel is de beoordelingslijst over je competenties die door docenten en opleiders wordt ingevuld en die jij zelf ook invult zodat je de scores kunt vergelijken.